”DALLILA” 

biedt interculturele begeleiding, behandeling en diagnostiek. Haar hulpverlening is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die al langer of sinds kort in Nederland wonen (migranten, asielzoekers en statushouders). De stichting werkt met haar cliënten vanuit een multidisciplinair team. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team dan ook een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in hun moedertaal, het klassiek Arabisch (Syrisch, Irakees, Libanees, Egyptisch), Marokkaans, Berbers, Turks of Farsi, bejegend worden.

Dallila betekent verlichting, ontplooiing, groeien en bloeien. Verlichting voor het leven; Ontplooiing van persoonlijke talenten, vaardigheden en competities; Groeien in het gevoel, gedrag en in gedachten; Bloeien van het hart en ziel. Door het op maat bieden van begeleiding of behandeling, wordt de eigen veerkracht versterkt en het stelt jeugdigen en ouders in staat om hun levensgenot en -geluk terug te krijgen. Men krijgt meer zelfvertrouwen, meer energie, minder stress en uiteindelijk meer plezier in het leven. Tevens worden de psychische klachten verminderd en escalaties kunnen worden voorkomen door het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Visie 

De visie luidt als volgt:


Dallila wil diensten leveren aan mensen of groepen van mensen zodat zij optimaal kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Tevens wil zij dat diversiteit ingebed wordt in de Nederlandse maatschappij” 
“Voor Dallila is de geleverde dienst met oog voor diversiteit de beste dienst”

Zij wil om haar missie en visie te realiseren door onder andere strategische allianties aan te gaan met andere organisaties en/of gemeentes. De meeste potentiële vragers van onze diensten  wonen in de grote steden. In het meerjarenbeleidsplan van Dallila is de missie als volgt geformuleerd:

• De wensen van de klanten staan centraal bij alle aangeboden diensten.
• De leden van ons team staan garant voor goede kwaliteit en zorg met een menselijk gezicht.
• De stichting borgt de kwaliteit van de diensten.